Jednotka byla dne 1.6.2016 v 16:04 povolna na por p?dy nemocnice Krom??. Jednalo se o taktick cvi?en.

Vyhlen poplachu: 16:04 hod.
Po?et: 1+6
Vzdlenost od zkladny: 10 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
evakuace osob

Jednotky:
HZS ZL - Krom??
JSDH Krom??
JSDH Rataje
JSDH Chropyn?
JSDH Huln
JSDH Kvasice
JSDH Zdounky

Aktualizováno (Pondělí, 06 Červen 2016 06:50)

 

Pozvnka na leton 2. ro?nk sout?e v pornm toku za?azen do Velk Ceny Moravsk Hasi?sk Jednoty P?erov, kter se uskute?n 23. ?ervence v 13:00 na stadionu v Chropyni. P?ihlaste se na firesport.cz v?as a? jste v po?ad mezi prvnmi. Ve podstatn v pozvnce. T?me se na vechny kdo navtv nai sout?.

Pozvnku si m?ete sthnout zde.


Po kliknut na tla?tko cel ?lnek se se rozbal pozvnka.

Aktualizováno (Úterý, 05 Duben 2016 16:17)

Celý článek...

 

SDH Chropyn? zve ob?any m?sta Chropyn? a p?ilehlch obc na d?tsk okresn kolo hry Plamen, kter se uskute?n v arele fotbalovho stadionu v Chropyni 14. a 15. kv?tna 2016.

V sobotu 14. kv?tna od 8:00 budou sout?it mlad a star ci a v ned?li 15. kv?tna od 8:00 sout? dorost.
Vezm?te d?ti a p?ijdte se za nmi podvat.

https://www.facebook.com/events/1120565367995561/

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Květen 2016 11:49)

 

Dne 6.5.2016 jsme p?i p?leitosti 71. vro? ukon?en 2. sv?tov vlky spolu se skauty, starostkou m?sta Chropyn? Ing. V?rou Sigmundovou, mstostarostou Ing. Ji?m Roseckm, n?ktermi ?leny zastupitelstva a ve?ejnost uctili pamtku ob?t vle?nho konfliktu kladenm v?nc? a minutou ticha. P?i p?leitosti Dne vt?zstv nad faismem byla ud?lena vysok skautsk vyznamenn. D?kujeme vem, kte? se oslav osvobozen z?astnili.

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Květen 2016 12:08)

 

Dne 29.4.2016 se nm i p?es men komplikace poda?ilo spole?n? se SMM Chropyn? sp?n? postavili mjku.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2206664432807833.1073741917.1761267047347576&;type=3

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Květen 2016 11:41)

 
Více článků...