Požární řád města

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHROPYNĚ

 Zastupitelstvo města Chropyně se na svém zasedání usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Požární řád Města Chropyně

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád Města Chropyně upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2000 Sb.

 

Článek 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě Chropyně

 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Chropyně je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

    1. jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje , kategorie JPO I. se sídlem v Kroměříži,
    2. jednotka Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, kategorie JPO I. se sídlem v Kojetíně.

 

 

Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

  1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  2. období sucha v letním období. Pro období sucha obec vydá samostatnou obecně závaznou vyhlášku, která bude obsahovat nařízení zakazující činnosti, které by mohly vést ke vzniku požáru (např. zákaz kouření, zákaz rozdělávání ohňů), dále zřízení požární hlídky monitorující situaci v katastru obce.

 

 

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1.      Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné událostikatastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

2.       Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmikatastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.


Článek 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1.      Město Chropyně zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedenépříloze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č.2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

2.       Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární    zbrojnice anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

 

 Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1.      Město Chropyně stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, která musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

A.           přirozené

-         hlavní výpusť vodní zdroj Hejtman

-         hlavní výpusť vodní zdroj Zámecký rybník

-         městská studna v parku na nám. Svobody

-         městská studna v ul. Hrad

-         městská studna v ul. Dr. Emila Axmana

-         městská studna v ul. Pazderna

-         městská studna v Plešovci

 

B.            umělé

-              požární hydranty na celém území města Chropyně a v místních částech


2.       Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinensouladu s předpisy o požární

ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména

udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitel-

nost zdroje vody pro hašení požárů.

3.       Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen

zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.Vlastník převede prokazatelně tuto po-

vinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele),  nevykonává-li  svá práva  vůči  po-

zemku nebo komunikaci sám.

 

 

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů

 

Město Chropyně zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabul-

kou „Ohlašovna požárů“. Přehled „Ohlašoven požárů“ je uveden v následujícím přehledu.

Nepřetržité zajištění požární ochrany v obci zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Zlíns-

kého kraje č. tel. 150

 

1.      Pracovní době od 7:00 do 15:00 – MěÚ Chropyně 573 500 730 nám. Svobody 29, Chropyně

2.      Dále je možno zdarma ohlásit mimořádnou událost prostřednictvím mobilních telefonů nebo telefonních automatů umístěných:

-         ul. Moravská (u prodejny Albert)

-         ul. Díly

-         ul. Nám. Svobody  (u domu s pečovatelskou službou)

 

 

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

1.      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirénydobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

2.      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačnýnezaměnitelný s jinými signály),

  

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje prostřednictvím SMS zpráv zaslaných z OPIS HZS Zlín. SMS zprávy jsou rozesílány členům zásahové jednotky.

 

Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle Požárního poplachového plánu


Zlínského kraje:

1.      Seznam sil a prostředků jednotek požárnípro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů města.

2.      Případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytování pomoci v katastru  města  určeny  podle  stupně  požárního  poplachu  následující  jednotky  požární ochrany:

 

         A.         pro Město Chropyně

 stupeň

poplachu

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

1

Kojetín (I*)

Chropyně (III)

Kroměříž (I)

---

---

2

Kroměříž (I)

Přerov (I)

Fatra Chropyně (IV)

Hulín (III)

Plešovec (V)

3

Kroměříž (III)

Holešov (I+II)

Kyselovice (V)

Záříčí (V)

Břest (V)


         B.         pro městskou část Plešovec

 stupeň

poplachu

jednotka

PO 

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

jednotka

PO

1

Kroměříž (I)

Chropyně (III)

Plešovec (V)

---

---

2

Kroměříž (I)

Hulín (III)

Fatra CHR (IV)

Bílany (V)

Kyselovice(V)

3

Kroměříž (III)

Kojetín (I)

Břest (V)

Záříčí (V)

Postoupky (V)

 

* v závorkách druh JPO   (I, II, III, IV, V)

 

 

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou jednotek sboru dobrovolných hasičů Města Chropyně a místní části Plešovec

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Chropyně

III

12

Plešovec

V

9

 

Vybavení jednotky SDH Chropyně požární technikou

 Požární technika

Počet

CAS 25 + vybavení

1

DA A31 + vybavení

1

PPS 12

1

 

 

  

Vybavení jednotky SDH Plešovec požární technikou

 Požární technika

Počet

DA A31 + vybavení

1

Plovoucí čerpadlo

1

PPS 12

1

 

 

 

Aktualizováno (Středa, 04 Listopad 2015 16:03)

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat