Jednotka byla dne 14.8.2016 v 16:57 povolna na technickou pomoc na ulici Oujezdy.

Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 2 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
odstran?n bodavho hmyzu

Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Úterý, 13 Září 2016 06:31)