Jednotka byla dne 5.9.2016 v 11:03 povolna na technickou pomoc na ulici Moravsk - zdravotn st?edisko.
 
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
odstran?n bodavho hmyzu u vstupu do budovy
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Pondělí, 05 Září 2016 17:00)