Jednotka byla dne 9.9.2016 v 05:28 povolna na technickou pomoc v arelu f. Fatra. Jednotka m?la za kol dopl?ovat vodu do chladcho za?zen jedn z firem v arelu z d?vodu havrie na p?ivad??i pitn vody do m?sta Chropyn?.
 
Po?et: 1+4
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
p?e?erpvn vody
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?