Jednotka byla dne 23.9.2016 v 11:46 povolna na por elektrorozvodny v 3.NP budovy ?.27 v arelu f. Fatra. Jednalo se o taktick cvi?en.
 
Po?et: 1+4 a 1+6
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz a Avia A31
 
?innost jednotky:
pr?zkum
haen hascm p?strojem 2ks CO2
haen vysokotlakem vytaenm lanem po plti budovy
pouit izola?nch dchacch p?stroj?
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?