Jednotka byla dne 11.01.2017 ve 09:00 povolna na technickou pomoc - nik kapalin

Vyhlen poplachu: 09:00 hod.
Po?et: 1+1
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
Pr?zkum
Zajit?n niku ltek
Zasypn unikl kapaliny

Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Čtvrtek, 26 Leden 2017 05:56)