V sobotu 26. nora 2017 se na psk?i v Z?? uskute?nil praktick vcvik jednotky SDH Chropyn? v zchran? osob z probo?enho ledu. Po?as p?lo a tak jsme si mohli vyzkouet r?zn druhy zchrany osob a pohyb na led? v suchch oblecch. Kad z ns si vyzkouel zchranu osoby z ledov vody s pomoc uvzanho eb?ku a pte?n desky na lan? a nsledn transport na b?eh. D?kujeme MRS, z.s., PS Chropyn? za umon?n p?stupu na vodn hladinu. DOPORU?EN: V TUTO DOBU V DNM P?PAD? NELEZTE NA ZAMRZLOU HLADINU, V KADM P?PAD? HROZ PROBO?EN POD LED. TOHLE BYL VCVIK A VICHNI JSME M?LI VYBAVEN VHODN DO TOHOTO PROST?ED.

foto na tomto odkaze

Aktualizováno (Úterý, 11 Duben 2017 17:54)