Jednotka byla dne 4.3.2017 v 18:37 povolna na por trvy u alkovic.

Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 8 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
jednotka byla po p?jezdu na msto odvolan velitelem zsahu.

Jednotky:
JSDH Chropyn?
a dal

Aktualizováno (Úterý, 11 Duben 2017 17:55)