Jednotka byla dne 19.3.2017 v 15:22 povolna na por dopravnch prost?edk? na ulici Masarykova.

Po?et: 1+9
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
pr?zkum

Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS ZL - Krom??
Policie ?R

Aktualizováno (Úterý, 11 Duben 2017 17:55)