Jednotka byla dne 8.6.2017 v 08:24 povolna na por zkladn koly Chropyn?. Jednalo se o porn taktick cvi?en.

Po?et: 1+6
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
nataen 2 proud? C v dchac technice

Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Pondělí, 12 Červen 2017 06:44)