Po dvoulet odmlce se op?t v Chropyni rozjela liga v pornm toku. Do roku se de po?dala VC MHJ PRL, ale z d?vod? konkurence, atraktivnosti a zkvalitn?n ligy se VC MHJ a PRL rozhodly spojit a vytvo?it jednotnou ligu Moravsk pohr MHJ a PRL v pornm toku.

Prvn ro?n se ji m?l rozjet v roce 2020, ale covidov pandemie ve odsunula o 2 roky pod?ji.

23.4.2022 se kone?n? rozjel Moravsk pohr. Prvn kolo za?alo v Chropyni. Po?as na p?pravu moc nep?lo a skldn teamu nebylo tak lehk. Op?t nemme nalva?e ( po neshodch jsme se domluvili na rozchodu) b?ka? je stle nejist ( nem moc ?asu , m jin zjmy) stle slibuje. Na nalva?ce slbil vpomoc Spo?r pokud bude moct a b?ka odb?hne v Chropyni Marek Mucha.

Te? k MP, na ?adu jsme li jako prvn, protoe mme povinnosti jako po?adatel a rozhod?. Ve probhalo vpo?dku a do sest?elen ter??, Levmu proudu se po menm prost?iku poda?ilo ter? sundat v ?ase 18,98, ale PP prolil o dal vte?inutake nakonec dest msto jak p?edpovdal vedouc drustva, cl spln?n, ale ?as NE.

Do Chropyn? p?ijeli i 3 extraligov drustva ahnaovice, Prchalov, Hrab?vka a ukzali opravdu co um. Dva 16 - ctkov ?asy byli ndhern. Vt?tv si nakonec pro sebe urvali SDH ahnaovice v ?ase 16,72 a mm dojem e je to rekord drhy. Musme mrknout do vsledk?.

Poprv byla do pohru za?azena i kategorie 35+. V kategorii eny a 35+ p?ijeli pouze po dvou drustvech. Snad to bude v p?tch kolech lepi.

V p?edchozch ro?ncch jsme byli zvykl vid?t v lize v Chropyni 40 tmu, ale covid si vybral sv. Mlad zleniv?li.

 

 

1.kolo Moravskho pohru

23.dubna 2022 v Chropyni                                                    MUI

                                                                                                   Rekord trati: SDH Hrab?vka 2022 -16,72

 

 

po?ad

startovn ?islo

drustvo

okres

?as

Vsledn ?as

1

6

Zahnaovice

KM

P1

16,648

16,721

2

5

Hrab?vka

PR

L1

16,736

16,952

3

12

Prchalov

NJ

L1

16,98

17,366

4

9

Mladcov

ZL

L1

17,927

18,004

5

4

Hotice

KM

L1

17,947

18,072

6

7

Miroov B

ZL

L1

18,326

18,555

7

14

Janovice

BR

L1

18,004

18,62

8

11

Nenakonice

OL

L1

18,141

18,776

9

10

K?enovice

PR

L1

18,786

19,412

10

1

Chropyn?

KM

L1

18,978

19,833

11

2

Kokory

PR

P1

20,341

20,349

12

13

Rokytnice

PR

P1

20,412

21,132

13

8

Vrchoslavice

PV

P1

17,802

32,659

14

3

Velk (Hranice III)

PR

N

N

 

 

35+

                                                                                                          Rekord trati: SDH Zahnaovice 2022 -17,048

 

po?ad

startovn ?islo

drustvo

okres

?as

Vsledn ?as

3

18

Zahnaovice

KM

P1

16,833

17,048

10

17

Vkleky

PR

P1

18,673

19,12

 

 

ENY

                                                                                          Rekord trati:SDH Zahnaovice 2019 - 16,79

po?ad

startovn ?islo

drustvo

okres

?as

Vsledn ?as

1

 15

15

Dub nad Moravou

OL

P1

20,072

20,175

2

 16

16

Rokytnice

PR

P1

38,85

38,939

 

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Květen 2022 11:48)

 

 

Pozvnka na I. ro?nk sout?e  v pornm toku za?azen do Morvskho pohru ligy MHJ a PRL v P, kter se uskute?n 23.dubna 2022  v sportovnm arelu fotbalovho stadionu na na tzv. hasi?sk louce. Sout?c se mohou p?ihlsit do startovnho po?ad na firesport.eu.

Samoz?ejm? jsou zvni vichni divaci a fanouci hasi?skho sportu. Ob?erstven bude zaji?ovat restaurace Star Orlovna

Ocen?n za umst?n

 

                              Mui                                     eny                                  35+                                             
 
             1.msto - pohr + 800k?     1.msto - pohr + 700k?      1.msto - pohr + v?cn cena                                                                        
 
             2.msto - pohr + 700k?      2.msto - pohr + 600k?      2.msto - pohr + v?cn cena         
 
            3.msto - pohr + 600k?     3.msto - pohr + 500k?        3.msto - pohr + v?cn cena

 

                          

                           

                                                                                      pozvnka                                                                                                                 

 

pozvanka 1.rocnik mp  2022

Aktualizováno (Neděle, 24 Duben 2022 22:30)

 

SDH Chropyn? po?da 11.9.2021 hasi?skou sout? 16. ro?nk memorilalu Jana Zapletala. Sout? se uskute?n na fotbalovm h?iti na tzv. na hasi?sk louce. Rezervace pro sout?c bude sput?na 27.8.2021 v 20.00. Ob?erstven jako vdy bude zaji?ovat restaurace star orlovna hned kousek vedle drhy

 

                                        ceny mui                                                      ceny eny

       1.msto putovn pohr + pohr+finan?n odm?na                            1. msto pohr + finan?n odm?na

       2. msto pohr + finan?n odm?na                                                 2. msto pohr + finan?n odm?na

       3. msto pohr + finan?n odm?na                                                 3. msto + finan?n odm?na

 memorial jana zapletala 2021 veejnost 2

Aktualizováno (Úterý, 24 Srpen 2021 12:41)

 

 

 

 

15. ro?nku memorialu Jana Zapletal se dle startovn listiny na firesportu m?lo z??astnit 28 tym? z r?znch okres?. Nakonec dorazilo na samotnou sout? 5 drustev en a 11 drustev mu?.

Po odb?hnut prvnho drustva mu? domcch to vypadalo slibn? s monost skon?it na prvnch t?ech mstech s odm?nou pohru a pen?n ceny, ale s postupem jak odbhala dal a dal drustva se domac postupn? lou?ili se stupn?mi vt?z?. Nakonec z toho bylo 5. msto. I p?es men ?ast padaly p?kn ?asy, rozdl mezi 1. a 5. mstem nebyl v?t jak 4 desetiny vte?iny a vechny tyto ?asy, m?li na prvnch dvou mstech ?slo 15.  S ?ast 5 drustev enskho pohlav kdy padli dv?  18-ctky to bylo tak p?kn. 1. msto v kategorii m?? zaslouen? vyhrli borci z Nenakonic a v kategorii en si 1. msto odvezlo drustvo z N?t?ic. S nadszkou m?eme prohlsit e tato sout? n?jakou kvalitu m?la. viz ne tabulka s vsledky

 

mui

 

               15. ro?nk memorialu jana Zapletala
                         5. z? 2020 v Chropyni
            Rekord trati z r. 2018 Zahnaovice -14,31
po?ad startovn ?islo drustvo okres   ?as 1 ?as2
1 7 Nenakonice OL L1 14,713 15,521
2 23 Olany u Prost?jova PV P1 14,768 15,567
3 6 Velk(Hranice) PR L1 14,682 15,625
4 Vrbka A KM P1 15,592 15,649
5 1 Chropyn? KM L1 15,715 15,934
6 19 Radkov OL P1 15,505 16,29
7 5 Po?enice KM L1 16,608 17,61
8 14 Vrbka B KM L1 16,879 17,665
9 22 Kostelany KM L1 17,174 18,907
10 9 Seloutky PV L1 21,648 21,911
11 15 Oplocany A PR P1 25,43 25,771

 

 

 eny

 

                15. ro?nk Memorilu Jana Zapletala
                      5. z? 2020 v Chropyni
                                                    Rekord trati z r.2019 Zahnaovice -16,79
po?ad   startovn ?islo drustvo okres PP ?as C ?as2
1 3 N?t?ice KM P1 17,004 C1 18,154
2 17 Morkovice KM L1 17,924 C1 18,243
3 16 ele? PV L1 26,759 C1 32,705
4 8 Kojetn PR L1 33,415 C1 34,324
5 18 Rot?n KM P1 34,204 C1 37,523

 

Videa s  toky si je  mone prohlednout na adrese:https://www.youtube.com/playlist?list=PL6w1x9xrldoCDNqrXJmNhJk2PllfDouPH;list=PL6w1x9xrldoCDNqrXJmNhJk2PllfDouPH

Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Září 2020 11:23)

 

Vechny p?znivce pornho sportu zveme na 15. ro?nk memorialu Jana Zapletala, kter se uskute?n 5.z? 2020 v 13.00 na fotbalovm h?iti. Rezervace sout?cch byla sput?na firesportu https://www.firesport.eu/rezervace-mista-chropyne-11466.html. Sout?it se bude na trati 2B pode pravidel PS + vlastn.

Na vechny se t? SDH Chropyn?

                                   ceny mui                                                                                      ceny eny

             1. msto  putovn pohr + pohr + finan?n odm?na                1. msto  pohr + finan?n odm?na

             2. msto pohr+ finan?n odm?na                                                2. msto pohr +finan?n odm?na

             3. msto + finan?n odm?na                                                          3. msto pohr + finan?n odm?na

Aktualizováno (Úterý, 01 Září 2020 09:57)

Celý článek...

 
Více článků...