Olina Kamil

Kamil - strojnk - fotka ze luto?ernm dresem je kdy b?hal lev proud a v sou?asn dob? se p?eorientovv na strojnka. Jezd s kamionem a je nezadan. Je pro kadou prdel a akci.

alt alt

Spodn Petr

Spo?r - nab?ra? - jak vid n?jakou sukni tak za n jde jak Monty-jack za srem. Je ukecan jak kecky.

alt alt


Sedla?k Petr

Pet? - ko - autoelektrik?, u zadan, nejurpan?j ?len drustva. Po?d se dv co je s mainou a nikdy nen spokojen.

alt


Mucha Marek

Mara - b?ka? - p?iel k nm nedvno a zapracoval se mezi sout?n drustvo velice rychle. P?i toku je schopn sthnout mainu ze zkladny. V??n? v dobr nlad? jako Kamil, nevynech jedinou akci a je pro kadou prdel. U zadan a stal se z n?ho jeden z tahoun? sport. drustva.

alt alt


Sedla?k Martin

Mar?as - rozd?lova? - vedouc sportovnho drustva. Tahoun drustva kdy nen na stupnch vt?z? nen s nm ?e?.

alt alt


Dostl Ale

alias Rdio - prav proud - mla?och kter se zapracoval do naeho drustva. Je jako Spo?r sotva vid babu jde po n jak monty jack po sru (nevid, nesly)

alt alt


Sedla?k Vladislav

Ladi? - lev i prav proud - stl ?len sout?nho drustva

alt alt


Ve uveden jsou zakladnm kamenem sout?nho drustva.

Jsou mezi nmi i tac, kte? m?ou zasko?it na n?kterch postech. Sice s nmi moc netrnuj, ale ob?as se k nm p?ipoj, asi jim n?jak to naden pro hasi?sk sport z?stalo.

Peca - Petr Calaba - b?ka?

V?rek Zapletal - strojnk - ob?as nab?ra?

Mirek Ligursk - b?ka?, strojnk

Pavel Ho?nek - rekrea?n? lev proud, b?ka?

Stanislav och - nab?ra?