Jednotka byla dne 17.3.2016 v 05:06 povolna na por pr?jezdu rodinnho domu v Kojetn?.
 
Vyhlen poplachu: 05:06 hod.
Po?et: -
Vzdlenost od zkladny: - km
Technika: -
 
?innost jednotky:
Jednotka odvolan

Aktualizováno (Pátek, 18 Březen 2016 08:39)

 

Dne 6.3.2016 prob?hla odborn p?prava ?len? jednotky. P?i tomto kolen jsme si vyzkoueli nasadit kr?n lmec a poloit pacienta na pte?n desku. Dle jsme si vichni osv?ili nep?mou mas srdce a dchn pomoc ambuvaku na um?l figurn?.

Aktualizováno (Pondělí, 14 Březen 2016 18:22)

 

Dne 5.3.2016 prob?hla pravideln odborn p?prava ?lena jednotky s oprvn?nm Obsluha motorov pily.

Aktualizováno (Úterý, 15 Březen 2016 05:09)

 

Dne 28.2.2016 prob?hla odborn p?prava ?len? jednotky. P?i tomto kolen jsme si oblkli cvi?n oblek Tychem a oblek OPCH 90, dle jsme si ukzali jak z?dit jednoduch dekontamina?n prostor a jak postupovat p?i o?ist? kontaminovanho hasi?e.

Aktualizováno (Pondělí, 14 Březen 2016 18:03)

 
Jednotka byla dne 24.2.2016 v 17:54 povolna na por nzk budovy n?kde mezi ulic Tyrova a vlakovm ndra.
 
Vyhlen poplachu: 17:54 hod.
Po?et: 1+9
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
Pr?zkum
Plan poplach
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS ZL - Krom??

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Únor 2016 08:19)

 
Více článků...