Jednotka byla dne 1.3.2017 v 08:13 povolna na technickou pomoc.

Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
pouit obleku SUNIT IV
nataen 1 C proud 40m na jeho konci byla nasazena koncovka krtek kanlov C52
Jednotka zpr?chodnila odtok pod vozovkou.

Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Úterý, 11 Duben 2017 17:54)