Jednotka byla dne 15.12.2016 ve 13:30 povolna na por vkov budovy v Krom??i - hokejka.

Vyhlen poplachu: 13:30 hod.
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 12 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
Pr?zkum
Jednotka v zloze na MU

Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS Krom??
JSDH Krom??

 

Jednotka byla dne 14.12.2016 v 19:30 povolna na por nzk budovy v Kojetn?.

Vyhlen poplachu: 19:30 hod.
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 6 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
Jednotka odvolna

Jednotky:
JSDH Chropyn?
HZS Krom??
+ JPO OL. kraje

 
Jednotka byla dne 3.12.2016 v 10:54 povolna na por nzk budovy v Kojetn?.
 
Vyhlen poplachu: 10:54 hod.
Po?et: 1+5
Vzdlenost od zkladny: 7 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
Jednotka odvolan
 
Jednotky:
HZS OL - Kojetn
JSDH Kojetn
JSDH Chropyn?
JSDH N?m?ice nad Hanou
 
Jednotka byla dne 11.10.2016 v 13:26 povolna na por nzk budovy na Olomouck ulici v Kojetn?.
 
Vyhlen poplachu: 13:26 hod.
Po?et: 1+3
Vzdlenost od zkladny: 6 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
Bez ?innosti
 
Jednotky:
HZS OL - Kojetn
JSDH Kojetn
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Úterý, 11 Říjen 2016 15:24)

 
Jednotka byla dne 24.9.2016 v 17:51 povolna na technickou pomoc na ulici Hrzky.
 
Po?et: 1+5
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz
 
?innost jednotky:
odstran?n bodavho hmyzu
 
Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Úterý, 11 Říjen 2016 15:13)

 
Více článků...