Jednotka byla dne 28.8.2017 v 15:03 povolna na technickou pomoc k rybnku Hejtman.

Po?et: 1+4
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
odstran?n nalomen v?tve nad komunikac

Jednotky:
JSDH Chropyn?
JSDH Tova?ov PP - 27 (1+2)

Aktualizováno (Pondělí, 04 Září 2017 15:21)