Jednotka byla dne 29.8.2017 v 17:49 povolna na technickou pomoc na k?iovatku Komenskho, Skatick.

Po?et: 1+8
Vzdlenost od zkladny: 1 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
odstran?n nebezpe?nch ltek z pozemn komunikace

Jednotky:
JSDH Chropyn?

Aktualizováno (Pondělí, 04 Září 2017 11:38)