Jednotka byla dne 30.8.2017 v 15:11 povolna na por vkov budovy na ulici Drustevn v Kojetn?. Por bytu ve t?etm pat?e.

Po?et: 1+5
Vzdlenost od zkladny: 7 km
Technika: CAS K 25 Liaz

?innost jednotky:
jednotka odvolan zp?t na zkladnu

Jednotky:
HZS OL - Kojetn
JSDH Kojetn
JSDH Chropyn?
JSDH N?m?ice nad Hanou
...

Aktualizováno (Pondělí, 04 Září 2017 11:39)